HANÁK s.r.o.

Profil spoločnostiHANÁK s.r.o. je súkromná spoločnosť, ktorá vznikla transformaciou z fyzickej osoby na právnicku osobu 22.03.2005. Cieľom, spoločnosti je vykonávanie prác v oblasti zámočníctva, zvárania, izolovania potrubia a elektromontážna činnosť a tak uspokojovať čo najviac požiadavky a potreby obchodných partnerov. Na splnenie tohto cieľa využíva a môže ponúknuť ľudské zdroje strojárskych a iných profesií nachádzajúcich sa v širokom regióne sídla firmy. Tieto zdroje sa vyznačujú profesionalitou v technických, riadiacich, kontrolných a obchodných činnostiach. Samotné robotnícke profesie majú získané dlhoročné praktické skúsenosti pri montáži, opravách, rekonštrukciách v energetike, teplárenstve, montáži potrubných systémov rôznych strojno - technologických zariadení a oceľových konštrukcií. Na realizovanie práce si firma vypracúva potrebnú montážnu dokumentáciu, montážne harmonogramy, technologické postupy montáže, zváracie plány a postupy tepelného spracovania, plány kontrol a inšpekcií.